Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi oyunlaştırma gamification design thinking learning

“Bir zamanlar yalnızca ürün tasarımında kullanılan yaklaşım, kurumsal kültüre ilham veriyor.” John Kolko

Tasarım odaklı düşünme, yaratıcı ve stratejik düşünme becerilerinin yüksek olduğu kişilerde oluşur. Kişilerin düşünce becerileri arttıkça kurum içerisindeki Tasarımsal Zeka da gelişir.

Tasarım odaklı düşünme eğitimleri için hem yaratıcı hem de stratejiyi kullanıyoruz. Bu iki düşünme becerisine ait metodlar ile kişilerde belirgin bir gelişim söz konusu oluyor.

tasarım odaklı düşünme oyunlaştırma gamification design thinking

Tasarım Odaklılık:

Var olanla yetinmeyip, herhangi bir şeyi daha pratik ve daha çekici hale getirme düşüncesidir.

Neden Tasarım Odaklı Düşünmeye İhtiyaç Var?

Günümüzde birçok şirkete karmaşa havası hakim. Bu karmaşa ürün, hizmet, süreçler ve sürekli değişen teknolojiden kaynaklanıyor. Kişiler karmaşa içerisinde yalnızca sorumluklarını yetiştirmeye gayret ediyor. Bu sayede kendi kendini geliştiren kurum kültürü rafa kalkıyor. Yönetsel pozisyondaki kişilerde ağırlıklı olarak karmaşaya yenik düşme gözlemlenirken, sorumluluklarını gerçekleştirmeye dahi zaman ayıramıyorlar.

Bu sebeple Tasarım Odaklı Düşünme becerisini geliştirmeleri gerekiyor. Bu sayede çeşitli süreçleri yeniden veya sıfırdan tasarlayarak daha pratik işleyen bir kurum ortaya çıkaracaklar.

Oyunlaştırılmış (gamification) Tasarım odaklı düşünme eğitimi yaratıcılığı ve stratejik düşünmeyi geliştirir, uygulamalı bir öğrenme ortamında takım çalışması sağlar.