iletişim eğitimi kurumsal renk eğlenceli etkinlik gamification eğitimde oyunlaştırma

“Bir insanın karakteri onun kaderidir.” Heraklitos

Karakter analizi ile insanları renklerine göre tanımayı ve renkler arası etkin iletişimi geliştirme eğitimidir.

Birçok araştırmada karakter tipleri dörde ayrılır. Hipokrattan günümüze karakter konusuyla ilgilenen yüzlerce bilim adamı bulunmaktadır. Günümüz gerekleriyle şekillendirilen en kolay karakter konumlandırma aracı renkler olmuştur.

Bu eğitimimizde karakter farklılıklarını nasıl tespit edeceğimizi ve hangi karakter ile ne şekilde iletişim kuracağımızı aktarıyoruz.

Kurumlarda yaşanan en büyük sorunlardan birisi de iletişimsizliktir. Bu sorun hem iletişim kurmaktan çekinen hem de yanlış iletişim kuran kişiler tarafından gerçekleşmektedir. Bu yüzden kurumlarda ciddi oranda verim kaybına yol açmaktadır.

En temel konu olan iletişimi, renkler ve oyunlarla deneyimleyebilir ve hem kurumsal dünyada hem de sosyal yaşamınızda kendinize bir yatırım yapabilirsiniz.